Zásady ochrany osobních údajů

Updated at: 2022-01-15.

Obecné zásady ochrany osobních údajů

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky – Zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů as legislativou Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V maximální míře dbáme na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které nám byly poskytnuty a které zpracováváme.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Současná právní úprava nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotyčné osoby. Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracování osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost. Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez uděleného souhlasu, zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím e-mailové zprávy a soubory cookies, jejichž ukládání jste povolili ve vašem prohlížeči. Nesbíráme a ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, vyznání nebo víře a pod.

3. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme za účelem:

Měření návštěvnosti a zkvalitnění služeb – prostřednictvím souborů cookies získáváme údaje o návštěvnosti naší webové stránky, prohlížených informacích a další aktivitě na ní. Tyto údaje sbíráme na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím nastavení ve vašem prohlížeči.

4. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJEMI
Zpracováním osobních údajů pověřujeme i další subjekty – tzv. zpracovatelů. Při jejich výběru dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany osobních údajů. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které jsou potřebné k výkonu jejich činnosti. Zpracovatelé, se kterými sdílíme osobní údaje jsou povinni tyto údaje bezpečně uchovávat a používat je pouze k plnění dohodnuté služby. Mezi zpracovatele, které využíváme patří:

správce webové stránky,
poskytovatel hostingovvých služeb,
poskytovatel nástrojů pro analýzu webové stránky.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Údaje, které jsme získali prostřednictvím souborů cookie, zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies – tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6. PRÁVA PŘI OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Z důvodu zpracování vašich osobních údajů vám následující práva:

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů při použití nástrojů pro analýzu webové stránky můžete vyjádřit vypnutím souborů cookies ve vašem prohlížeči. Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se v případě porušení povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Jakékoliv dotazy související s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: broz(at)broz.sk nebo přímo na naši adresu.

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně nebo za využití elektronických systémů. Přijali jsme všechna nezbytná opatření technického, personálního a kontrolního charakteru, abychom zabezpečili co nejvyšší úroveň ochrany vašich osobních údajů. Osobní údaje v elektronické formě ukládáme v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytně nutné